ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – Σπουδή 5 | Ἀφιέρωμα Συνέσιος Ἰβηρίτης 18ος-19ος αἰ.

Την περίοδο ακμής του Συνεσίου Ιβηρίτου διασώζεται στα έργα
των αγιορειτών μελοποιών όπως ο Ματθαίος Βατοπαιδινός, ο Ιωάσαφ
Διονυσιάτης, ο Νικόλαος Δοχειαρίτης κ.α. μια τάση ανανέωσης, νέας
αντίληψης στην διαμόρφωση των μουσικών φράσεων.

Στον ψηφιακό δίσκο Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική – Σπουδή 5,  παρουσιάζονται τέσσερις συνθέσεις του Συνεσίου Ιβηρίτου από χειρόγραφο κώδικα της Ι. Μ. Ιβήρων. Εξαίρετα δείγματα γραφής από έναν μελοποιό όχι ιδιαίτερα γνωστό.

 Ψαλλόμενα μέλη
1. Μακάριος ἀνήρ. Ἔστι δέ τρίηχον 13 : 37
Στούς ἤχους πρῶτο, δεύτερο καί τρίτο
2. Ἐκλογή στίχων ἀπό τή μεγάλη δοξολογία 08 : 06
Ἦχος πρῶτος τετράφωνος ἐκ τοῦ κε
3. Ἀσματικό δοξολογίας 04 : 31
4. Δοῦλοι Κύριον 06 : 27
Πολυέλεος
Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου
5. Καί νῦν … Ὦ Δέσποινα… 14 : 15
6. Λόγον ἀγαθόν … 10 : 17
Πολυέλεος
Ἦχος τέταρτος ἅγια παπαδικός
7. Καί νῦν … Τάς δεήσεις τῶν δούλων σου … 06 : 04

 

Αποτέλεσμα εικόνας για spotify Αποτέλεσμα εικόνας για itunes Αποτέλεσμα εικόνας για amazon

Κεντρική Διάθεση από την MLK – 210 9926660