ΕΦΕΣΟΣ – ΣΜΥΡΝΗ, ΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Το Μάρτιο του 2008, έψαλε κατά την Πατριαρχική Χοροστασία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στον εσπερινό στον ιερό ναό του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο χωριό Κιρκιντζές της Εφέσου και στον όρθρο και τη θεία λειτουργία στον ιερό ναό της αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη στην Τουρκία, εκδηλώσεις οι οποίες τελούσαν υπό την αιγίδα της Ελληνίδας Προξένου στη Σμύρνη, κας Χαράς Σκολαρίκου.

ΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ
Έψαλε ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ” Τ Ρ Ο Π Ο Σ “
ΧΟΡΑΡΧΗΣ : Κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
CD 1 – ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ     Ι.Ν.ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΚΙΡΚΙΤΖΕΣ ΕΦΕΣΟΣ)
1. ΕΙΣΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ( 5.32” )
2. ΨΑΛΜΟΣ ΡΓ΄ ( 103΄ ) ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ( 4.48” )
3. ΚΕΛΕΥΣΟΝ Χ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ – ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΣΤΙΧΗΡΑ ηχ. πλ.δ΄ (4.56”)
4. ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ηχ. πλ.β΄( 3.33” )
5. ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΔΙΟΥ “ΕΚΑΘΗΣΕΝ ΑΔΑΜ” ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ηχ. πλ.β΄ (3.56”)
6. ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΘΕΟΤΟΚΙΟ ηχ. πλ.δ΄ ( 3.01” )
7. ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ ( 4.05” )
8. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ( 3.32” )
9. ΚΑΤΑΞΙΩΣΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ( 1.15” )
10. ΛΙΤΗ ( 2.52” )
11. ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ ( 1.00” )
12. ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ, ηχ. πλ.δ΄ ( 2.49” )
13. ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ηχ. πλ.β΄ – ΚΑΙ ΝΥΝ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ηχ. πλ.β΄ (8.53”)
14. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ηχ. πλ.δ΄- ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ηχ. α΄ – ΘΕΟΤΟΚΙΟ ηχ. α΄ (2.33”)
15. ΑΠΟΛΥΣΗ ( 0.47” )
16. ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ( 4.14” )

CD 2 – ΑΙΝΟΙ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    Ι.Ν.ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ (ΣΜΥΡΝΗ)

1. ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ηχ. β΄ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ηχ. β΄ – ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ηχ. β΄ ( 6.26” )
2. ΚΕΛΕΥΣΟΝ Κ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ – ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΟ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΣΤΙΧΗΡΑ ηχ. πλ.δ΄ ( 3.59” )
3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ηχ. πλ.α΄ (2.38”)
4. ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ: “ΟΙΜΟΙ Ο ΑΔΑΜ” ηχ. πλ.α΄ – “ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ” ηχ. πλ.α΄ – “ΑΔΑΜ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ” ηχ.πλ.β΄ (4.46”)
5. ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΔΙΟΥ “ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙΡΟΣ” ηχ.πλ.β΄ (5.31” )
6. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ηχ. πλ.δ΄ ( 5.14” )
7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ( 4.21” )
8. ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ, ΔΟΞΑ ΣΟΙ Κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ( 0.54” )
9. ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ηχ. πλ.δ΄ ΜΕΛΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ( 8.46” )
10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ( 16.26” )
11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ηχ. πλ.δ΄ ΜΕΛΟΣ Γ. ΚΟΥΝΤΙΑΔΟΥ ( 8.11” )
12. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ( 1.03” )
13. ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΟΣ ηχ. α΄ ( 6.21” )