Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κοντόπευκο Αττικής

Ο εσπερινός της Γ' Κυριακής των νηστειών στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου στην Αγ. Παρασκευή (Κοντόπευκο). Κατά τον εσπερινό έγινε η υποδοχή και προσκύνηση της τιμίας κάρας του Αγ. Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου.
ζωντανή ηχογράφηση

Δόξα… Ήχος γ’
Χριστέ ο Θεός ημών ο τήν εκούσιον σταύρωσιν, εις κοινήν εξανάστασιν, τού γένους τών ανθρώπων καταδεξάμενος, καί τώ καλάμω τού Σταυρού βαφαίς ερυθραίς, τούς σαυτού δακτύλους αιματώσας, ταίς αφεσίμοις ημίν, βασιλικώς υπογράψαι φιλανθρωπευσάμενος, μή παρίδης ημάς κινδυνεύοντας καί πάλιν τήν από σού διάστασιν, αλλ’ οικτείρησον μόνε μακρόθυμε, τόν εν περιστάσει λαόν σου καί ανάστηθι, πολέμησον τούς πολεμούντας ημάς, ώς Παντοδύναμος.