Κυριακή των Μυροφόρων

Προσκύνημα στην Ι.Μ.Σίμωνος Πέτρας