"Πολίτες Μελουργοί"

Ο Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» ψάλλει μέλη ανέκδοτα κυρίως, συνθετών που κόσμησαν την ψαλτική παράδοση της Μεγάλης Εκκλησίας, με το γενικό τίτλο «ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ».
Μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή μουσική κατάθεση από την παρακαταθήκη των μεγάλων μελουργών της Κωνσταντίνου Πόλεως σε μια συναυλία η οποία αφιερώθηκε στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη.

Αποδόθηκαν μέλη των: Ιωάννου Γλυκέως (α’ μισό ΙΔ’ αιώνος), Χρυσάφου του Νέου, Μπαλασίου ιερέως και νομοφύλακος και Πέτρου Μπερεκέτου (δεύτερο μισό ΙΖ’ αιώνος), Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζουντίου (ΙΗ’ αιώνας), Κων/νου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ( τέλη ΙΗ’-μέσα ΙΘ’ αιώνα).

Στο «μάθημα» του Πέτρου Μπερεκέτου ακούστηκε η φράση «δίδου ισχύν και δύναμιν τω Παναγιωτάτω και σοφοτάτω Πατρί του Ορθοδόξου γένους» ενώ και οπτικό υλικό από την Κωνσταντινούπολη μετέφερε το κοινό της συναυλίας στη Βασιλεύουσα.

Μια ακόμη ταπεινή προσπάθεια ανάδειξης του Βυζαντινού μουσικού μας πολιτισμού, και μάλιστα από το κέντρο, την Πόλη, με τους Πολίτες μελουργούς.

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ ”ΑΠΟΒΛΕΨΑΜΕΝΟΣ Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ”, ΨΑΛΛΕΙ Ο Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

“ΑΣΑΤΕ ΗΜΙΝ”, ΣΤΙΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΕΛΕΟ “ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ”, ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΓΛΥΚΕΩΣ

ΚΡΑΤΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΛΕΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ, ΗΧΟΣ Γ’

ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

ΗΧΟΣ ΠΛ.Α’ ΠΕΝΤΕΦΩΝΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ, ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ (+1770), ΗΧΟΣ Β΄

”ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΔΟΞΑΝ” ΧΡΥΣΑΦΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
“ΟΤΑΝ ΕΝΔΥΕΤΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ”, ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Π. ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ ΣΕ ΗΧΟ Δ’ ΑΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΚΟ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΩΝ. ΜΑΦΙΔΗ