ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΕ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ανοιξαντάρια αρχαία, σύντμηση Χουρμουζίου Χαρτ., ήχος πλ.δ’ (18.27)
2. Ανοιξαντάρια Φωκαέως, ήχος πλ. δ’ (18.02)
3. Πάντα εν σοφία, Δόξα Και νυν αλληλούια (09.05)
4. Αίτηση (04.08)
5. Κύριε εκέκραξα-Κατευθυνθήτω, Ιακώβου πρωτ., ήχος α’ (10.40)
6. Στιχολογία, Προφορική Αγιορείτικη παράδοση, ήχος α’ (06.47)
7. Στιχηρά προσόμοια 3, αργό ειρμολογικό μέλος, ήχος α’ (08.07)
8. Στιχηρά προσόμοια 3, αργό ειρμολογικό μέλος, ήχος δ’ λέγετος (07.14)
9. Δόξα Και νυν Μετά το τεχθήναι σε, Ιακώβου πρωτ., ήχος πλ. δ’ (12.26)
10. Φως ιλαρόν, μέλος αρχαίον, ήχος β’ (05.00)
11. Προκείμενον-Δοχή παλαιά «Ο Θεός αντιλήπτωρ», ήχος βαρύς (03.21)
12. Απόστιχα 3, αργό ειρμολογικό μέλος, ήχος πλ. α’ (10.41)
13. Δόξα Και νυν Σήμερον τα στίφη, Θεοφάνους Βατοπ., ήχος πλ. β’ (13.33)
14. Απολυτίκια, μέλος αργόν, ήχος δ’ χρωματικός (04.31)
15. Θεοτόκε Παρθένε οκτάηχον, Θεοφάνους Βατοπ. (09.34)
16. Πλούσιοι επτώχευσαν, Δανιήλ Κατουνακιώτου, ήχος πλ. α’ (01.32)
17. Θεός Κύριος, Απολυτίκια (02.09)
18. Καθίσματα (02.33)
19. Δούλοι Κύριον-Εξομολογείσθε (07.11)
20. Λόγον Αγαθόν, Θ. Φωκαέως, ήχος πλ. δ’ (17.53)
21. Δόξα Και νυν Δέσποινα Πρόσδεξαι (11.02)
22. Κάθισμα, ήχος πλ. δ’ (00.58)
23. Αναβαθμοί δ’ ήχου (02.11)
24. Δόξα Και νυν Σήμερον ο ναός, Ελέησόν με (4.30)
25. Α ωδή κανόνα-Καταβασία (05.16)
26. Γ ωδή κανόνα-Καταβασία (06.00)
27. Καθίσματα (01.47)
28. Καταβασίες Δ, Ε, ΣΤ ωδών (04.37)
29. Καταβασίες Ζ, Η ωδών (03.24)
30. Θ’ ωδή κανόνα-Καταβασία (08.41)
31. Εξαποστειλάρια (01.29)
32. Πάσα πνοή, Αινείτε, Ιακώβου πρωτ. ήχος α’ (05.49)
33. Στιχολογία αίνων, αγιορείτικη παράδοση (03.56)
34. Στιχηρά προσόμοια 4, αργό ειρμολογικό  μέλος, ήχος α’ (06.52)
35. Δόξα Και νυν Σήμερον τω ναώ, Ιακώβου πρωτ., ήχος β’ (06.35)
36. Δοξολογία Κ.Μαδυτινού, πλ. δ’ χρωματικός (16.41)
37. Απολυτίκιον (01.11)
38. Ειρηνικά (05.46)
39. Α’ Στάσις τυπικών, ήχος πλ. δ’ (04.46)
40. Β’ Στάσις τυπικών, ήχος β’ (03.19)
41. Μακαρισμοί (04.41)
42. Εισοδικόν-Απολυτίκια (04.42)
43. Τρισάγιον (Καλογήρου), ήχος α’ (03.53)
44. Δύναμις (Καλογήρου), ήχος α’ (06.00)
45. Προκείμενον Αποστόλου (02.50)
46. Απόστολος-Ν.Γεωργίου (04.47)
47. Αλληλουάριον, ήχος πλ. δ’ (02.05)
48. Χερουβικόν Π. Εφεσίου, ήχος δ’ άγια (10.05)
49. Ταις Αγγελικαίς (01.45)
50. Πληρωτικά-Πιστεύω (06.23)
51. Λειτουργικά, ήχος δ’ άγια (05.55)
52. Καταβασία αντί Άξιον εστί, ήχος δ’ λέγετος (03.31)
53. Κοινωνικόν Ποτήριον, Μπαλασίου, ήχος πλ. α’ (10.54)
54. Είδομεν-Πληρωθήτω (01.12)
55. Είη το όνομα (00.50)
56. Ομιλία-Ευχαριστίες (03.21)
57. Παναγία Δέσποινα, ήχος βαρύς (01.47)