ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ – ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αφιέρωμα στους Αγίους της Ιεράς Λαύρας του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 3 Μαΐου 2015