ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο Βυζαντινός Χορός Τρόπος ψάλλει:

- ένα στιχηρό προσόμοιο εις τα εγκαίνια της Κωνσταντινουπόλεως, σε ήχο δ’ λέγετο
- τροπάρια από τον κανόνα της ίδιας εορτής, σε ήχο δ’ λέγετο
- τρία μαρτυρικά της 29ης Μαΐου, σε καταγραφή του Σίμωνος Καρά
- το δοξαστικό της ίδιας εορτής “Φάλαγγα θεοστεφή” σε ήχο πλ.β’ και μέλος του Λυκούργου Αγγελόπουλου