ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Το Δεκέμβριο του 2005 σε συνεργασία με το Δήμο Αλίμου και το Δήμο Τριπόλεως πραγματοποίησε τις δύο πρώτες χριστουγεννιάτικες συναυλίες.