ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΡΘΡΟΣ

Εορτασμοί στην Ιερά Μονή Αντίμ (Αγίου Ανθίμου)
Στο Βουκουρεστι στην Ρουμανια
Κυριακή Αγίων Πάντων 26 Ιουνίου 2016