Στην Ι.Μ.Ξενοφώντος με τον Οικ. Πατριάρχη

Στον εορτασμό για τα 200 έτη του νέου καθολικού, Ι.Μ.Ξενοφώντος.