Άγιος Νικόλαος – Το κλέος των Πατέρων

‘Αγιος Νικόλαος
Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Το κλέος των Πατέρων

Ψάλλει ο βυζαντινός χορός ΤΡΟΠΟΣ

Χοράρχης Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης

Κεντρική Διάθεση  
MLK

210 9926660
info@mlk.gr