Άγιος Νικόλαος – Το κλέος των Πατέρων

κεντρική διάθεση εδώ

‘Αγιος Νικόλαος
Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Το κλέος των Πατέρων

Ψάλλει ο βυζαντινός χορός ΤΡΟΠΟΣ

Χοράρχης Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης

κεντρική διάθεση  
MLK

210 9926660
info@mlk.gr