Γρηγόριος Ε’, ο μαρτυρικός Πατριάρχης

Ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ  κυκλοφόρησε τον νέο ψηφιακό δίσκο “Γρηγόριος Ε’ – Ο μαρτυρικός Πατριάρχης” για την επέτειο των 200 χρόνων που συμπληρώνονται φέτος από την Ελληνική Επανάσταση.

Πρόκειται για μια πολυτελή, δίγλωσση, έγχρωμη έκδοση 120 σελίδων, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, την οποία προλογίζουν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, κ.Ιερεμίας, ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Ευστάθιος Κούλης και ο Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης.

Τους ύμνους από την ακολουθία του Αγίου Γρηγορίου ψάλλει ο Πρωτοψάλτης και Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνος Αγγελίδης, ενώ συμμετέχει και ο Ιωάννης Πλεμμένος, Ερευνητής Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημίας Αθηνών.

“Ο Άγιος Γρηγόριος αγαπούσε τον Θεό, αγαπούσε το σκλαβωμένο γένος, αγαπούσε όλους. Κι ήταν πραγματικά μια φωτιά, μια μεγάλη ανάσα, μια πνοή, ένας βοηθός και σκεπαστής για όλους. Και τον πονούσε πάρα πολύ η σκλαβιά του γένους…Ήταν Άγιος ο Γρηγόριος πραγματικά. Ήταν Εθνάρχης. Ήταν η κεφαλή της Εκκλησίας, του Γένους και έθνους των Ελλήνων. (Απόσπασμα από τον πρόλογο του Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη)

κεντρική διάθεση εδώ

Ψαλλόμενα μέλη

 1. Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος. Πῶς ἐν γήρᾳ στεῤῥῶς. Βαβαὶ τῆς σῆς προμηθείας Χριστέ. Τὴν σὴν γεραίρομεν ἄθλησιν. Προσόμοια τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου Ε΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ α΄ σὲ ἀργὸ εἱρμολογικὸ μέλος, τὸ β΄ καὶ τὸ γ΄ σὲ σύντομο εἱρμολογικὸ μέλος. Ἦχος πρῶτος.
 1. Ὡς ποιμένα πανάριστον. Γηραλέῳ ἐν σώματι. Δημητσάνης τὸ βλάστημα. Προσόμοια ἕτερα. Τὸ α΄ σὲ ἀργὸ εἱρμολογικὸ μέλος κατὰ τὴν προφορικὴ ἁγιορείτικη παράδοση τῶν Κολλυβάδων τῆς Σκιάθου, τὸ β΄ καὶ τὸ γ΄ σὲ σύντομο εἱρμολογικὸ μέλος. Ἦχος τέταρτος, λέγετος.
 1. Σήμερον τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. Δοξαστικὸ τοῦ ἑσπερινοῦ. Μέλος Κωνσταντίνου Τρύφωνος (γενν. 1984). Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου.
 1. Ὁσίως ἱέρευσας. Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς. Ἦχος λέγετος, μαλακὸς χρωματικός.
 1. Δημητσάνης τὸν γόνον. Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πρῶτος.
 1. Δημητσάνης τὸν γόνον. «Ἀπολυτίκιον τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ε΄, ἔστι δὲ ὀκτάηχον καὶ δίχορον. Ποίημα τοῦ ἀοιδίμου Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Γερασίμου τοῦ Μικραγιαννανίτου, μελοποιηθὲν δὲ παρὰ Κωνσταντίνου τοὐπίκλην Τρύφωνος τοῦ ἰατροῦ, κατ᾽ αἴτησιν τοῦ μουσικολογιωτάτου κ. Κωνσταντίνου Ἀγγελίδη».  24 :  07
 1. Ἡ α΄ ὠδὴ τοῦ κανόνα. Ἦχος πρῶτος.
 1. Ἡ γ΄ ὠδὴ τοῦ κανόνα. Ἦχος πρῶτος.
 1. Ἡ θ΄ ὠδὴ τοῦ κανόνα. Ἦχος πρῶτος.
 1. Πάτερ Γρηγόριε Χριστοῦ. Πάτερ Γρηγόριε, στεῤῥῶς. Προσόμοια τῶν αἴνων. Τὸ α΄ σὲ ἀργὸ εἱρμολογικὸ μέλος, τὸ β΄ σὲ σύντομο εἱρμολογικὸ μέλος. Ἦχος πρῶτος.
 1. Τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. Δοξαστικὸ τῶν αἴνων. Μέλος Κωνσταντίνου Τρύφωνος. Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου.
 1. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον. Κοινωνικὸν «ψαλλόμενον εἰς ἑορτὴν ἁγίου». Μέλος Δανιήλ, Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας († 1789). Ἦχος βαρύς, μαλακὸς διατονικός.
 1. Μεταξὺ φρικτῶν κυμάτων. «Ὕμνος εἰς τὸν ἀοίδιμον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ἅγιον Γρηγόριον». Μέλος Ἰακώβου, Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας (ἀκμὴ περ. 1760-1800). Μακὰμ ῥάστ· οὐσοὺλ σοφιάν. Ἑρμηνεύει ὁ Ἰωάννης Πλεμμένος.
 1. Ἄνοδος λαμπροῦ φωστῆρος. «Ὠδὴ εἰς Γρηγόριον, κατὰ τὴν γ΄ πατριαρχίαν αὐτοῦ». Μέλος Γρηγορίου, Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας (περ. 1777-1821). Μακὰμ ῥάστ· οὐσοὺλ τσιφτὲ ντουγιέκ. Ἑρμηνεύει ὁ Ἰωάννης Πλεμμένος.

κεντρική διάθεση
MLK

210 9926660
info@mlk.gr