Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική | Σπουδή 6 Ήχοι και Τρόποι

κεντρική διάθεση εδώ

Κυκλοφόρησε ο νέος διπλός ψηφιακός δίσκος της σειράς «Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική-Σπουδή 6»  με τίτλο «Ήχοι και Τρόποι», μια συνομιλία φωνών-λόγου και οργάνων. Ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ σε μια πορεία της βυζαντινής οκτωηχίας συναντά τροπικούς αυτοσχεδιασμούς δεξιοτεχνών μουσικών.

Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ με χοράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη.

Στους αυτοσχεδιασμούς οι δεξιοτέχνες μουσικοί:

Πάνος Δημητρακόπουλος κανονάκι,  Χρήστος Τσιαμούλης ούτι, Γιώργος Μαρινάκης βιολί, Βασίλης Μπαραμπούτης τανμπούρ, Στρατής Ψαραδέλλης πολίτικο λαούτο, Περικλής Παπαπετρόπουλος σάζι, Χάρης Λαμπράκης νέι, Σωκράτης Σινόπουλος πολίτικη λύρα, Πέτρος (Πετρολούκας) Χαλκιάς και Γιώργος Κωτσίνης κλαρίνο.

Ήχοι και Τρόποι, που μετουσιώνονται σε μια μουσική βαθιά και υψηλή, συγκινητική, με σοφία και πίστη δομημένη, μια προσευχή. (Σωκράτης Σινόπουλος)

κεντρική διάθεση  
MLK

210 9926660
info@mlk.gr