Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική | Σπουδή 7 Ρωμανός ο Μελωδός

κεντρική διάθεση εδώ

Αφιέρωμα στον Αγ. Ρωμανό τον Μελωδό.

Μια έκδοση 48 σελίδων, με πρόλογο από τον Π. Β. Πάσχο και σχόλια στα ψαλλόμενα μέλη.

Περιλαμβάνει το κοντάκιο εἰς τήν ἁγίαν γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέλη από την ακολουθία του Αγίου και δύο μαθήματα σε ποίηση Ρωμανού Μελωδού και μέλος Ιωάννου Δαμασκηνού και Ιωάννου Κουκουζέλη.

κεντρική διάθεση  
MLK

210 9926660
info@mlk.gr