Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος, 1941-2014

Ένα κείμενο του Κων. Αγγελίδη, από την έκδοση ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – Σπουδή 3 Μνήμη Λυκούργου Αγγελόπουλου, σε 4 γλώσσες.

Ελληνικά

• Αγγλικά

Ρουμανικά

Σερβικά