Εδώ στις «άκρες των άκρων» φθάνει ο απόηχος των μουσικολογικών δραστηριοτήτων σου. Σε συγχαίρω για τις ωραίες ηχογραφήσεις των παλαιών μουσουργημάτων που μας επανασυνδέουν με την μεγάλη ψαλτική παράδοση των χρόνων της ακμής.

Οι νεότεροι μελοποιοί περιόρισαν πολύ το μελωδικό εύρος της ψαλτικής τέχνης και η συρρίκνωση αυτή μοιάζει με τηλεγραφικές διατυπώσεις που είναι χρηστικές, δεν μπορούν όμως να θεωρηιούν έργα τέχνης, με διάρκεια και με πνοή …