«…τα CDs αποτελούν καρπό του κόπου, του μόχθου και των γνώσεών σας επί της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μας Μουσικής και της Δημοτικής μας παραδόσεως, αλλά κυρίως απαύγασμα της αγάπης σας και της αφοσιώσεώς σας προς το υψηλό αυτό υπούργημα της ψαλτικής τέχνης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. […] σας συγχαίρω για ό,τι έχετε προσφέρει στον τομέα αυτό το οποίο δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά περισσότερο ποιοτικό. […] Εύχομαι ο Θεός να Σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε την τετμημένη διακονία Σας στην Εκκλησία και δη στο χώρο της Βυζαντινής μουσικής παραδόσεως».  Εν Ταλλίνη, τη 14η Φεβρουαρίου 2019