«…θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για το έργο αυτό, το οποίο συμβάλει στην διατήρηση της μουσικής παραδόσεως της καθ’ ημάς ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας … με τέτοιες αξιέπαινες προσπάθειες όπως η δική σας, [η μουσική παράδοσις της ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας] καθίσταται γνωστή στους ανθρώπους του λαού μας, σε μία εποχή κατά την οποίαν οι παραδόσεις και τα ήθη μας κινδυνεύουν με αφανισμό…»    16.11.2019