Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, Μέλος ιερ. Θεοφάνους Βατοπαιδινού