ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

3 Μαΐου 2015

Η εκδήλωση περιελάμβανε την ποιητική παρουσίαση αποσπασμάτων του βίου των Αγίων της Λαύρας από την ερίτιμο Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.

Συμμετείχε ο Βυζαντινὸς Χορὸς «ΤΡΟΠΟΣ», με χοράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη.