Απολυτίκιον του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Ε΄. Ψάλλει ο Κ.Αγγελίδης.