Άξιον εστίν ως αληθώς ,Μέλος Τριαντάφυλλου Γεωργιάδη πλ΄δ΄ χρωματικός