Εκδήλωση για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στη Γλυφάδα (μέρος α΄)