Εκλογή Χριστουγέννων, Μέλος Λυκούργου Αγγελόπουλου Ήχος δ΄ (άγια παπαδικής)