ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΥΚΙΩΤΟΥ