ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ, ΣΙΝΑΙΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ, ΤΡΑΓΑΝΑ

2013