Στην Ιερά Μονή Μπίγκορσκι – Άξιον Εστίν Θεοφάνους Βατοπαιδινού ήχος πλ.α’