Στην Ιερά Μονή Μπίγκορσκι – Χερουβικό ιερομ. Γαβριήλ Κουντιάδη ήχος πλ.α’