Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ήχος α΄ εκ του κε Ιωάννου Κλαδά Λαμπαδαρίου (ιδ΄αιών)