Τῷ Σωτῆρι Θεῷ .Εκλογή εκ των καταβασιών της Αναλήψεως Κ. Μαφίδης