Βυζαντινός χορός ‘ΤΡΟΠΟΣ’

Κέντρο Μελετών Ψαλτικής Τέχνης

troposchoir logo black

Ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ἀγγελίδη καὶ τοὺς συνεργάτες του στὰ τέλη τοῦ 2005, μὲ σκοπὸ τὴ μελέτη καὶ τὴν προβολὴ τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, τῆς κλασικῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς μὲ ἱστορία αἰώνων.

Ἡ βίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας, τὸ φιλακόλουθο πνεῦμα, ἡ ἀναβάπτιση τῶν ψαλτηρίων μὲ τὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος τῆς «μουσικῆς τῶν ἀγγέλων», ἡ ἀγάπη στὴν καθ’ ἡμᾶς μουσικὴ καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ προσέγγιση μιᾶς πληθώρας συνθέσεων ἐπωνύμων μελοποιῶν τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς περιόδου ἀπὸ τὴν ψαλτικὴ παράδοση τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀποτελοῦν πηγὴ ἔμπνευσης καὶ μαθητείας.

Ἔχει ἐμφανιστεῖ στὸ Ὠδεῖο Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ στὸ πλαίσιο τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν καὶ Ἐπιδαύρου, στὴν Ἐθνικὴ Λυρικὴ Σκηνή, στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν (ἕξι συναυλίες, σὲ συνεργασία μὲ τὰ Μουσικὰ Σύνολα τῆς ΕΡΤ κ.ἄ.), καθὼς καὶ σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Συμμετεῖχε στο 1ο Φεστιβάλ Λατρευτικῆς Μουσικῆς ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Λυρικὴ Σκηνὴ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, με δύο συναυλίες: στὸ Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Πλάκα και στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου στὸ προαύλιο τοῦ Μουσείου Νεώτερου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στὸ Μοναστηράκι.

Ξεχωριστὲς ἦταν οἱ συνεργασίες μὲ τὸν ἀρχιμουσικὸ Julien Jâlal Eddine Weiss καὶ τὸ Μουσικὸ Σύνολο «Ensemble Al-Kindi», τὸν Kudsi Erguner, πρεσβευτὴ τῆς UNESCO γιὰ τὴν τέχνη, μὲ σύνολο Τούρκων ἑρμηνευτῶν θρησκευτικῆς μουσικῆς, καθὼς καὶ τὸν Σωκράτη Σινόπουλο.

Ἐπίσης ἔχει συμμετάσχει σὲ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, τὸν Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο, τὸν Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Πορφύριο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ κ. Δαμιανό, σὲ πολύωρες ἀγρυπνίες στὶς ἱερὲς μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους: Βατοπαιδίου, Σίμωνος Πέτρας, Δοχειαρίου καὶ Ξενοφῶντος.

Στὰ 17 χρόνια τῆς δραστηριότητάς του ἔχει μεταφέρει σὲ 20 χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ τὸν ἑλληνικὸ μουσικό μας πολιτισμό, τὴν ψαλτικὴ τέχνη, μιὰ μουσικὴ τέχνη μὲ πνευματικότητα ποὺ τὴν κάνει νὰ ξεχωρίζει καὶ νὰ συγκινεῖ, μὲ ταυτότητα ἑλληνική, μιὰ ἰδιαίτερη ἀξία γιὰ τὸ παγκόσμιο μουσικὸ γίγνεσθαι.

Ἔχει ἐκδώσει σειρὰ 32 ψηφιακῶν δίσκων (CDs), ποὺ ἀποτελοῦν σημεῖο ἀναφορᾶς στὴν παρουσίαση μιᾶς πλούσιας κληρονομιᾶς κυρίως ἀνέκδοτων ἔργων μεγάλων συνθετῶν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, καλύπτοντας μιὰ περίοδο δημιουργίας ἀπὸ τὸν 13ο αἰώνα μέχρι σήμερα.

ψηφιακοί δίσκοι (cd):

Κωνσταντῖνος Ἀγγελίδης

Πρωτοψάλτης, Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης

Γεννήθηκε στὴν Τρίπολη τὸ 1964. Σπούδασε Θεολογία στὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Βυζαντινὴ μουσικὴ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Τασόπουλο (πτυχίο 1979) καὶ τὸν Λυκοῦργο Ἀγγελόπουλο (δίπλωμα

1988). Μὲ ὑποτροφία τοῦ Ἱδρύματος «Ἀλέξανδρος Ὠνάσης» συμμετεῖχε ὡς ἐρευνητὴς στὸ πρόγραμμα μελέτης καὶ ἀνάλυσης ἔργων τοῦ Βυζαντινοῦ μαΐστορα Ἰωάννη Κουκουζέλη. Ἀπὸ τὸ 1981 ὑπηρετεῖ τὴν ψαλτικὴ τέχνη, ἀπὸ τὸ 2014 εἶναι Πρωτοψάλτης στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους, τὸ ἱστορικὸ Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Ἀθήνα (Πλάκα).

Ἀπὸ τὸ 1988 διδάσκει βυζαντινὴ μουσικὴ σὲ διάφορα σχολεῖα καὶ ἐκπαιδευτήρια, σὲ ὠδεῖα, σὲ σχολὲς βυζαντινῆς μουσικῆς Ἱερῶν Μητροπόλεων, σὲ Ἱερὲς Μονὲς καὶ Ἡσυχαστήρια. Ἀπὸ τὸ 1994 ὣς τὸ 2005 ἀνέλαβε τὴν ὀργάνωση καὶ διδασκαλία τοῦ Χοροῦ τῶν Πατέρων τῆς Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸν ὁποῖο διευθύνει στοὺς δεκατέσσερις ψηφιακοὺς δίσκους (CDs) ποὺ ἐκδόθηκαν μὲ μέλη κλασικῶν Βυζαντινῶν καὶ Βατοπαιδινῶν μελοποιῶν. Ἐπίσης, τὸ 2005 διηύθυνε χορὸ ψαλτῶν γιὰ τὴν ἔκδοση διπλοῦ ψηφιακοῦ δίσκου, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ι.Μ. Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἀπὸ τὸ 1996 διδάσκει στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱδρύματος Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τὸ 2018 καὶ τὸ 2022 διευθύνει τὸν Βυζαντινὸ Χορὸ τῆς Σχολῆς στὴν ἔκδοση τῶν ψηφιακῶν δίσκων Μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ ἐσχάτων καὶ Ὀκτωηχία-Ἀργὰ ἀπολυτίκια αντίστοιχα. Τὸ 2012 δίδαξε καὶ στὴν Κύπρο, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2015 διδάσκει καὶ στὴ Ρουμανία.

Ἀπὸ τὸ 1983 ὣς τὸ 2008, ὡς μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας μὲ διευθυντὴ τὸν Λυκοῦργο Ἀγγελόπουλο, ἔχει συμμετάσχει σὲ περισσότερες ἀπὸ 900 ἐκδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ 30 χῶρες σὲ Εὐρώπη, Ἀσία, Ἀμερικὴ καὶ Ἀφρική. Ἀπὸ τὸ 1985 ὣς τὸ 2005 συνεργάστηκε ὡς μουσικὸς παραγωγὸς μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ραδιοφωνία, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2009 συνεργάζεται μὲ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸν τομέα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς.

Στὰ τέλη τοῦ 2005 ἵδρυσε τὸ «Κέντρο Μελετῶν Ψαλτικῆς Τέχνης» καὶ τὸν Βυζαντινὸ Χορὸ ΤΡΟΠΟΣ, τὸν ὁποῖο διευθύνει σὲ λειτουργικὲς ἐκδηλώσεις καὶ συναυλίες στὴν Ἑλλάδα καὶ 20 χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθὼς καὶ στὴν ἔκδοση 32 ψηφιακῶν δίσκων μὲ κλασικὰ ἀλλὰ καὶ ἀνέκδοτα ἔργα Βυζαντινῶν καὶ νεότερων Ἁγιορειτῶν καὶ Πολιτῶν μελουργῶν.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Φώτιος Μηδάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Αντώνιος Χάλαρης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Δημήτρης Νέντας
ΤΑΜΙΑΣ, Κωνσταντίνος Μουτάφης
ΕΦΟΡΟΣ, Εμμανουήλ Αβραάμ
ΜΕΛΟΣ, Κωνσταντίνος Τρύφωνος
ΜΕΛΟΣ, Γιώργος Σάββας

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Ζερεφός – Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών

Μ. Μερακλής – Ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παντ. Πάσχος – Ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννης Τσέγκος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου

Δημήτριος Χατζηαποστόλου – Ζωγράφος

Κρίτων Χρυσοχοΐδης – Ομότιμος Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού, Ιδρύματος Ερευνών