« αρίστην την όλην εργασίαν… άπειρα και πολλά συγχαρητήρια διά την μεγάλην σας προσφοράν και τους πολλούς σας κόπους … »

«… εφ’ όσον έχετε τη δυνατότητα και το χάρισμα να κάνετε ό,τι ημπορείτε και ο μισθός σας θα είναι πάρα πολύς παρά Κυρίου. Εύχομαι με τις καλές σας προσπάθειες και πάλι η αθάνατος βυζαντινή μουσική μας να φθάση εις την μεγάλην αξίαν και δόξαν της. Ο καλός σας ζήλος είναι από τον Θεόν, γι’ αυτό κάνετε το παν … »