«…να σας εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας… Ένας μεγάλος παράγων που συντελεί στη διάδοση των τόσο πολλών και έντεχνων παλαιών και νέων μουσικών κειμένων και μαθημάτων … η άρτια και αβίαστη, ανεπιτήδευτη εκτέλεσή [των μαθημάτων] από καλλιεργημένες φωνές … τα διάφορα μουσικά κείμενα γίνονται πιο εύκολα και προσιτά και με λιγότερο κόπο και χρόνο για τον κάθε ακροατή και γνώστη της μουσικής…»  12.2019